lek. Mikołaj Frankiewicz

O mnie

 

Aktywny udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także regularne szkolenia oraz kursy pozwalają mi proponować pacjentom diagnostykę i leczenie wg najnowszych światowych metod. Jestem aktywnym członkiem kilku towarzystw naukowych w tym EAU – European Association of Urology oraz PTU – Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz jedynym urologiem z Polski, zaproszonym do międzynarodowej grupy badawczej ENIUS (European Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents) której celem jest rozwój stentów urologicznych nowej generacji. Uważam, że życzliwe podejście i kontakt umożliwiający swobodną atmosferę to podstawa by diagnozować i leczyć, jednocześnie dbając o zaufanie swojego pacjenta.

 

Wykształcenie

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Finalista Konkursu o nagrodę „Czerwonej Róży” dla najlepszych studentów Pomorza

Stypendysta Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Otwarty przewód doktorski w temacie: Wartość diagnostyczna obrazowania metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej.  

Lekarz w trakcie specjalizacji z urologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

 

Ukończone kursy i szkolenia:

  • 2017 ESU Course – Flexible ureterorenoscopy and retrogade intrarenal surgery: Instrumentation, technique, tips, tricks and indications, London, UK
  • 2017 ESU Hands-on Training Course – ESU/ESUT Hands-on Training Course in Basic laparoscopy, London, UK
  • 2018 ENIUS trainee grant (COST action: CA16217) – Training School. Update in urinary stents. Indications-Complications-Technology. Theory & practice at Minimally Invaisive Surgery Centre Jesus Uson 26-27-11.2018, Caceres, Spain
  • 2018 ESU Hands-on training course on laparoscopy and endurology, 11-14 September 2018, Caceres, Spain
  • 2019 The 4th International Semirigid & Flexible Ureteroscopy Course, Timisoara, Romania
  • 2020 ENiUS Trainee grant (COST action: CA16217) – Training School. Update in urinary stents. Indications-Complications-Technology, Belgrade, Serbia