Prof. dr hab. Wojciech Sobiczewski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

– 1996 r.- Specjalizacja I stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych

– 1999 r.- Specjalizacja II stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych

– 2003 r. Stopień doktora nauk medycznych

– 2015 r. Stopień Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych w zakresie kardiologii

 

Po ukończeniu studiów roczny pobyt i szkolenie w USA. Po powrocie staż w Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie etat asystenta i starszego asystenta w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

 

Główny obszar zainteresowań: nadciśnienie tętnicze – najnowsze metody leczenia, choroba wieńcowa – diagnostyka i leczenie inwazyjne (koronarografia, zabiegi angioplastyki wieńcowej), wady serca, zaburzenia rytmu serca, hipercholesterolemia.