Prof. dr hab. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

Od 1996 roku pracuje w Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Kliniki Kardiologii i Elektroterapii
Serca oraz Koordynatora Pracowni Echokardiografii. Posiada specjalizację w dziedzinie
kardiologii i chorób wewnętrznych. Szczególnym zainteresowaniem doc. Daniłowicz-
Szymanowicz są arytmie (w tym kwalifikujące się do inwazyjnej metody leczenia- ablacji),
niewydolność serca (ze szczególnym uwzględnieniem chorych kwalifikowanych do
implantacji kardiowerterów- defibrylatorów serca oraz stymulatorów resynchronizujących),
różnego rodzaju kardiomiopatie i wady serca, nadciśnienie tętnicze, a także choroba
niedokrwienna serca. Zajmuje się również oceną wpływu różnego rodzaju wysiłku fizycznego
na układ krążenia. Jest współautorem licznych publikacji w dziedzinie kardiologii i
echokardiografii, uczestnikiem licznych szkoleń i staży krajowych i zagranicznych. Jest
członkiem polskiego i europejskiego towarzystw kardiologicznych, wykładowcą podczas
szkoleń, warsztatów i konferencji dla lekarzy kardiologów, internistów oraz lekarzy
rodzinnych. Jest specjalistą w zakresie echokardiografii – posiada certyfikat Eksperta Sekcji
Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.