dr hab. n. med. Sławomir Żegleń

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób płuc i układu krążenia. Od wielu lat jest członkiem i współtwórcą programów transplantacyjnych płuc. Posiada unikatowe kwalifikacje i doświadczenie w zakresie chorób płuc, również tych najrzadszych.

Autor wielu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, związanych z diagnostyką i leczeniem chorób płuc, immunosupresją i infekcjami trudnymi w leczeniu. Autor wytycznych krajowych w tym zakresie.

Obecnie adiunkt Gumed w Klinice Pneumonologii. Współprowadzi Pododdział Transplantacji Płuc w UCK w Gdańsku.
Biegły sądowy przy SO w Gdańsku.
Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia na rzecz Transplantologii Polskiej.